e-Nekrologi

Strona Główna E e-Nekrologi

Wszystkie poniższe nekrologi zostały zamieszczone na życzenie i za zgodą najbliższych,

wyrażoną podczas załatwiania formalności pogrzebowych.

Śp. Tadeusz Paweł Adamski

Śp. Marek Sójka

Ewa Błach-Kozłowska

Śp. Michał Wisłocki

Śp. Jerzy Maria Kamecki

Śp. Marek Tyczyński

Śp. Zdzisława Miadzielec

Śp. Leszek Ceniak