Formalności

Strona Główna E Formalności

Formalności pogrzebowe – Warszawa

Jak postąpić, gdy śmierć nastąpiła w domu?

W przypadku zgonu naturalnego w domu, świadkowie śmierci powinni o niej powiadomić jak najszybciej właściwą przychodnię rejonową, z której lekarz – po oględzinach zwłok – wystawia kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego). Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zleceniu zakładowi pogrzebowemu eksportacji (odbioru) ciała

Jak postąpić w przypadku zgonu w niedzielę lub święto?

Należy wtedy powiadomić Nocną Opiekę Lekarską. NOL istnieje z reguły w każdej gminie (w Warszawie znajduje się ponad 80 takich placówek), a szczegółowe informacje o Nocnej Opiece posiadają wszystkie zakłady pogrzebowe, można także znaleźć tę informację w internecie.

Nasi pracownicy doskonale rozumieją tragedię, jaką jest śmierć i dołożą wszelkich starań, aby bliska Państwu zmarła osoba była traktowana z najwyższym szacunkiem.

Jak postąpić w przypadku zgonu w szpitalu?

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem.

Przestrzegamy przed pochopnym załatwianiem formalności pogrzebowych w przypadkowych firmach, polecanych przez pracowników pogotowia, szpitali, urzędów stanu cywilnego i zarządów cmentarzy. Pracownicy tych instytucji często nie czynią tego bezinteresownie. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo do wyboru firmy, która spełnia ich oczekiwania.

Posiadam kartę zgonu - co dalej?

Po wystawieniu karty zgonu zgłaszamy się do firmy pogrzebowej, która zabiera ciało do domu pogrzebowego. Przygotowaniem do kremacji bądź pogrzebu zajmują się certyfikowani tanatolodzy. W dalszej kolejności zgłaszamy się do naszego biura w celu omówienia i dopełnienia dalszych formalności. Można upoważnić zakład pogrzebowy m. in. do wyrobienia aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego, do zorganizowania kremacji/pogrzebu. Kartami zgonu nie są karty informacyjne pogotowia ratunkowego, wezwanego do umierającego, bądź zmarłego.

Karty informacyjne, wystawiane przez zespół pogotowia, nie uprawniają do eksportacji/przewozu ciała. Umożliwia to dopiero karta zgonu, sporządzona przez właściwego lekarza, na podstawie danych z pogotowia.

Inne okoliczności śmierci

Gdy śmierć nastąpiła na ulicy lub w innym miejscu publicznym, to – niezależnie od tego, czy miała charakter naturalny, czy też jej przyczyną było przestępstwo, samobójstwo lub wypadek – zezwolenie na odebranie ciała przez firmę pogrzebową wydaje policja.

Nasz Zakład Usług Pogrzebowych „Wszechnica-Jakubisiak” załatwia wszelkie formalności pogrzebowe na terenie Warszawy i obsługuje wszystkie cmentarze na terenie całej Polski.

Zakład Usług Pogrzebowych
„Wszechnica – Jakubisiak”