Formalności pogrzebowe - Warszawa

W przypadku zgonu naturalnego w domu, świadkowie śmierci powinni o niej powiadomić jak najszybciej właściwą przychodnię rejonową, w której lekarz - po oględzinach zwłok - wystawia kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego). Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zleceniu zakładowi pogrzebowemu eksportacji (wyprowadzenia) ciała i przygotowania go do pochówku. Karta bywa też świadectwem dla prokuratury, gdy zachodzi podejrzenie, iż śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa lub przestępstwa.

Jak postąpić w przypadku zgonu w niedzielę lub święto?

Jak wyglądają formalności pogrzebowe, jeśli zgon nastąpił nocą, w niedzielę lub inne święto? Należy wtedy powiadomić Nocną Opiekę Lekarską. NOL istnieje z reguły w każdej gminie (w Warszawie znajduje się ponad 80 takich placówek), a szczegółowe informacje o Nocnej Opiece posiadają wszystkie przychodnie rejonowe i zakłady pogrzebowe. Kiedy śmierć ma miejsce w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem.

Przestrzegamy przed pochopnym załatwianiem formalności pogrzebowych w przypadkowych firmach, polecanych przez pracowników pogotowia, szpitali, urzędów stanu cywilnego i zarządu cmentarzy. Pracownicy tych instytucji często nie czynią tego bezinteresownie. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo do wyboru firmy, która spełnia ich oczekiwania.

Posiadam kartę zgonu - co dalej?

Po wystawieniu karty zgonu, przedsiębiorstwo pogrzebowe zabiera ciało do domu pogrzebowego (prosektorium) i chłodni, gdzie zwłoki oczekują na pogrzeb i są - zależnie od zlecenia - myte, ubierane, poddawane makijażowi bądź zabiegom utrwalającym. Bliscy zmarłego mogą być zastąpieni przez przedsiębiorstwo funeralne we wszystkich kłopotliwych czynnościach urzędowych. Można upoważnić zakład ostatniej posługi m. in. do wyrobienia aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Wystarczy wystawić upoważnienie i przekazać kartę zgonu wraz z dowodem osobistym zmarłego (z metryką - w przypadku małoletnich). Podobnie - per procura - przedsiębiorcy pogrzebowi załatwiają wszelkie formalności pogrzebowe w zarządach cmentarzy. Kartami zgonu nie są karty informacyjne pogotowia ratunkowego, wezwanego do umierającego, bądź zmarłego.

Karty te są tylko informacją dla lekarza rejonowego (NOL) o okolicznościach zgonu, a także wskazówką dla organów ścigania, czy należy dokonać sekcji zwłok (wskazanej przy podejrzeniu o przestępstwo lub w razie wypadku). Karty informacyjne, wystawiane przez zespół pogotowia, nie uprawniają do eksportacji ciała. Umożliwia to dopiero karta zgonu, sporządzona przez właściwego lekarza, na podstawie danych z pogotowia.

Inne okoliczności śmierci

Gdy śmierć nastąpiła na ulicy lub w innym miejscu publicznym, to - niezależnie od tego, czy miała charakter naturalny, czy też jej przyczyną było przestępstwo, samobójstwo lub wypadek - zezwolenie na odebranie ciała przez pogrzebowników wydaje policja.

W przypadku śmierci za granicą, wszelkie czynności oraz formalności pogrzebowe można podjąć dopiero po otrzymaniu przez najbliższych i zakład funeralny oficjalnej informacji o zgonie z Departamentu Konsularnego Ministra Spraw Zagranicznych, który mieści się w Warszawie. Zwłoki przywożą z zagranicy, w specjalnie przystosowanych trumnach, koncesjonowane firmy pogrzebowe. Można też zlecić spopielenie ciała za granicą i przesłanie prochów na miejsce złożenia ich do grobu.

Tzw. "dochowanie" do istniejącego już grobu wymaga zgody małżonka, rodziców, dzieci lub bliskich krewnych tej osoby, którą jako pierwszą złożono w tym grobie. Trzeba ustalić niejako drzewo genealogiczne grobu (imię i nazwisko oraz rok i miesiąc pochowania pierwszego zmarłego) oraz wskazać związki, jakie łączyły zmarłego z osobą, którą pochowano jako pierwszą. Należy też uzyskać od jej najbliższych, ustawowych (lub ustanowionych) spadkobierców zgodę na "dochówek". Zgoda musi być wyrażona na piśmie - w zarządzie cmentarza lub zakładzie pogrzebowym.

Nasz Zakład Usług Pogrzebowych "Wszechnica" załatwia wszelkie formalności pogrzebowe na terenie Warszawy.